Logbook - Książka urządzenia latającego
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Logbook - Książka urządzenia latającego

Książka Urządzenia Latającego – spełnienie wymogi prowadzenia rejestru czynności związanych z obsługą urządzenia latającego

W kwietniu 2018 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001041/O/D20181041.pdf  ), zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. Rozporządzenie w istocie dotyczy zasad potwierdzania zdatności do lotu. Bez względu na to, kto sprawuje nadzór zostały uproszczone procedury, przenosząc wiele czynności z poziomu nadzoru na poziom zwykłych czynności technicznych realizowanych przez użytkownika urządzenia latającego.

64,00 zł (brutto) 52,03 zł (netto)
Brutto

Wyświetl historię cen produktu

Książka Urządzenia Latającego – spełnienie wymogi prowadzenia rejestru czynności związanych z obsługą urządzenia latającego

W kwietniu 2018 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001041/O/D20181041.pdf  ), zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. Rozporządzenie w istocie dotyczy zasad potwierdzania zdatności do lotu. Bez względu na to, kto sprawuje nadzór zostały uproszczone procedury, przenosząc wiele czynności z poziomu nadzoru na poziom zwykłych czynności technicznych realizowanych przez użytkownika urządzenia latającego.

Rozporządzenie wprowadziło obowiązek prowadzenia rejestru czynności związanych z obsługą statków powietrznych wpisanych do ewidencji. Dokument w postaci Książki Urządzenia Latającego potwierdza, że statek powietrzny został uznany za zdatny do lotu, jest wpisany do ewidencji statków powietrznych i dopuszczony do użytkowania. Książka Urządzenia Latającego nie jest świadectwem zdatności do lotu w znaczeniu Załącznika 8 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

Niniejszy logbook, powstał w oparciu o przykład takiej książki przywołany w ww rozporządzeniu i spełnia wszystkie jego wymogi.

Wymiary: 21,5 x 16 cm

logbook_k_u_l
chat Komentarze (0)