Badanie wybranych wypadków lotniczych
zoom_out_map
chevron_left chevron_right
Nowy

Badanie wybranych wypadków lotniczych

Praca autorstwa Mariana Sławińskiego

229,00 zł (brutto) 218,10 zł (netto)
Brutto

Wyświetl historię cen produktu

Podręcznik pt. BADANIE WYBRANYCH WYPADKÓW LOTNICZYCH został przygotowany, w formie antologii, jako pomoc merytoryczna na poziomie ogólnym dla specjalistów różnych dziedzin lotnictwa cywilnego i studentów kierunków lotniczych. Przedstawiono w nim m.in. podstawy prawne i krótki komentarz do zaistniałych w rzeczywistości, anonimizowanych, wybranych wypadków lotniczych. W wybranych rozdziałach opisano w sposób ogólny metodykę oraz technikę ich badania. Opracowanie to wykonano z uwzględnieniem przepisów dotyczących badania wypadków lotniczych, standardów zalecanej praktyki i wiedzy specjalistycznej mającej zastosowanie
w tej dziedzinie. W treści przedstawiono także wątek dotyczący uzyskania, utrzymania i rozwoju kwalifikacji eksperckich. Wybrane rozdziały zawierają także informacje dla osób początkujących w branży lotniczej, przydatne
w zrozumieniu przedstawionych przykładów, przyswojeniu terminologii, zrozumieniu warunków oraz identyfikacji specyficznych cech środowiska, w którym one zaistniały.
Jedynym celem przygotowania tego podręcznika-antologii jest przedstawienie zebranego materiału środowisku lotniczemu, w celu poprawy bezpieczeństwa lotniczego przez:
• wskazanie okoliczności, przyczyn i skutków zaistniałych wybranych zdarzeń;
• zapobieganie poprzez edukację zaistnieniu podobnych zdarzeń w przyszłości;
• pobudzanie świadomości na temat wagi bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego;
• upowszechnianie w środowisku lotniczym (także w obszarze szkolenia) informacji dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

O Autorze

Inż. Marian Sławiński
Inżynier lotniczy, absolwent Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza – specjalność lotnictwo, specjalizacja silniki lotnicze – 1976 r.
Inżynier Europejski (Eur.Ing.) FEANI, Bruksela – 1998 r.
Funkcje pełnione w przeszłości:
• Wieloletni członek zwyczajny Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekspertów ds. Badania Bezpieczeństwa Lotniczego – International Society of Air Safety Investigators (ISASI) – Sterling USA – 1996-2020 oraz European Society of Air Safety Investigators (ESASI).
• Reprezentant PAŻP w Flight Safety Foundation.
• Krajowy Specjalista ds. Ratownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej o specjalności – ratownictwo lotnicze.
• Biegły sądowy w zakresie lotnictwa, o specjalnościach:
­– ekspertyzy i badania wypadków lotniczych;
­– wyceny statków powietrznych, ich składników oraz urządzeń lotniczych i lotniskowych;
­– systemów zarządzania bezpieczeństwem, planów awaryjnych i zarządzania kryzysowego;
­– oceny pracochłonności, jakości i aspektów bezpieczeństwa prac związanych z budową, naprawą i/lub obsługą techniczną statków powietrznych;
­– usuwania unieruchomionych statków powietrznych – warunków, technologii, zasobów i wyposażenia, oceny pracochłonności, aspektów jakości, i bezpieczeństwa.
• Wieloletni ekspert Zakładowej i Okręgowej, później Głównej, następnie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych 1983-2018.
• Udział w badaniu, opiniowaniu, przygotowaniu ekspertyz lub jako konsultant procesu opiniowania wypadków
i zdarzeń lotniczych w Polsce i za granicą.

Format - A4

Ilość stron - 621

Oprawa twarda

ISBN - 978-83-943280-8-5

bwwl
chat Komentarze (0)